Det kan være ensomt, vondt, kronglete, opprivende , sårt og i til tider oppleves som umulig å være sammen i et parforhold. På den andre siden er det ingen andre enn din partner som kan gi deg så mye glede, opplevelse av tilhørighet, samhørighet, dybde og mening i tilværelsen.

Må det gjøre så vondt?

Når det er vondt og vanskelig, betyr det at vi har mislyktes som par? Skal vi kvitte oss med forholdet, finne noe nytt og «bedre» eller skal jeg holde det ut, bite tenne sammen og gjøre mitt beste? Og hvilket stort og eksistensielt valg med livsvarige konsekvenser blir det for meg, min partner og våre barn, hvis vi velger å bryte opp?

Går det an å tenke…

Går det an å interessere seg for hverandres problemer? Kan vanskelighetene og problemene vi opplever som par være et tegn på et viktig forhold? Et tegn på at vi betyr mye for hverandre?

Kanskje er våre store vanskeligheter våre store muligheter. Kanskje er det uungåelig at to mennesker som deler det store livet og som begge er i vekst og utvikling, støter på dype problemer, og en følelse av stagnasjon underveis. Kan man se på problemene våre som gaver? At akkurat her ligger vår største mulighet til utvikling, vekst og selvinnsikt? At de store vanskelighetene, enten de er uttrykt som konflikt, isolasjon, stagnasjon, er utrykk for at vi er på rett spor?

Terapeutisk prosess eller arbeide

I mitt arbeide som parterapeut støtter jeg en slik tankegang. Som parterapeut kan jeg sammen med dere skape et trygt rom hvor dette arbeidet kan foregå. Et rom hvor dere kan bli bedre kjent med dere selv og hverandre. I en par-prosess vil vi se nærmere på samspillet dere imellom, styrke det som fungerer og bevege det som ikke fungerer. Et slikt arbeide vil øke innsikten og forståelse for hvorfor man reagerer og handler som man gjør. Økt innsikt gir flere valgmuligheter. Dette vil være med på å skape bevegelse der det er stillstand og stagnasjon – løsne på fastlåste mønstre. Kan hende vekkes  nysgjerrigheten dere engang hadde overfor hverandre.

På den måten kan ulikhetene dere i mellom bli en kilde til vekst.