Individualterapi – Oppdag deg selv og dine egne ressurser

Psykosynteseterapi fokuserer på personlig vekst samtidig som den tar på alvor  symptomene og problemene du som klient kommer med. 

Som psykosynteseterapaut har jeg tillit til menneskets iboende ressurser og trang til å utrykke seg. Det er du og dine behov som står sentralt i terapien og det er du som har de nødvendige ressursene for å ta de rette valgene i ditt liv.

Som terapeut vil jeg møte deg der du er og være en ledsager og støtte på din reise mot økende bevissthet om deg selv og din prosess. Utgangspunktet for terapien er en terapeutisk samtale, og relasjonen mellom klient og terapeut.

Selv om psykosynteseterapien er basert på samtale, er den en helhetlig psykologi som innbefatter menneskets tanker, følelser, kropp og sjel. Metode og teknikk varierer mellom terapeutene og i forhold til klientenes behov og prosess.

Hva kan psykosynteseterapien gi deg?

Å gå regelmessig i terapi vil bidra til at du tilegner deg et nytt syn på deg selv og andre, og kan gi deg en større aksept av alle delene av din personlighet. Det vil legge til rette mulighetene for å:

  • Øke forståelsen av deg selv og andre, og relasjonen mellom dere
  • Øke selvtilliten, slik at du kan være friere i deg selv og tydeligere for andre.
  • Komme i kontakt med din egen kreativitet og skaperevne.
  • Hente frem dine indre ressurser og oppdage flere valgmuligheter.
  • Utvikle større følsomhet, tilstedeværelse og styrke.
  • Gi deg inspirasjon og entusiasme til å leve helere og mer autentisk.

Psykosyntesens opphav

Psykosyntesen ble utviklet tidlig på 1900-tallet av den italienske psykiateren Roberto Assagioli. mHan studerte hos Freud, og i likhet med flere av Freuds medarbeidere videreutviklet også Assagioli hans ideer. Assagioli bygde en bro – en syntese – mellom vestens analytiske tenkning og østens filosofi. Ut fra dette grunnla han sin egen psykologiske teori og modell, og kalte denne psykologiske forståelsesmodellen for psykosyntese.

Du er hjertelig velkommen til å kontakte meg for en uforpliktende samtale.

For priser og timeavtaler, klikk her.

Anne Stang Lund
Telefon +47 413 39 335

anne@parterapi.no

Briskebyklinikken, Oscarsgate 46b, 0258 Oslo